TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC
PRZEMIANY STRUKTURY SMARÓW PLASTYCZNYCH PO TESTACH TRIBOLOGICZNYCH

W artykule przedstawiono wyniki badania składu smarów plastycznych po testach tribologicznych prowadzonych w warunkach stałego obciążenia węzła tarcia. W tym celu wykonano widma IR smaru wyjściowego i porównano je z widmami uzyskanymi dla smarów po testach tribologicznych. Zidentyfikowano pasma charakterystyczne dla badanych smarów i oceniono zmiany w tych zakresach. Uzyskane wyniki wykazały, że właściwości przeciwzużyciowe  badanych smarów nie są jedynie funkcją ilościowego udziału dodatków ale także produktów oksydacji jakim ulegają składniki smaru. 

 

Plik artykułu:

2014-12-09-Tribo_13v44n2_p141_150.pdf

Publikacja:

2/2013

Strony:

141 - 150
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.