TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Tomasz Madej, Anna M. Ryniewicz
MODELOWANIE I SYMULACJE WYTRZYMAŁOŚCIOWE W STAWIE BIODROWYM ZAOPATRZONYM PROTEZĄ NAKŁADKOWĄ JAKO PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA PRZED ZABIEGIEM KAPOPLASTYKI

W opracowaniu przedstawiono modelowanie elementów nakładkowych stosowanych w kapoplastyce stawu biodrowego i ich wirtualną aplikację do odwzorowanych w tomografii komputerowej i zrekonstruowanych struktur kostnych pasa biodrowego pacjenta. Dla przestrzennie przyjętego układu obciążeń w programie FENAP NE/Nastran v. 8.3 dokonano obliczeń wytrzymałościowych i wyznaczono rozkłady naprężeń i przemieszczeń w implantowanym biodrze. Wyniki pozwoliły na analizę elementów konstrukcyjnych endoprotezy, strefy kontaktu nakładki głowowej i panewki oraz ich oddziaływania na kość miedniczną i kość udową operowanego biodra.

 

Plik artykułu:

2014-12-09-Tribo_13v44n2_p115_128.pdf

Publikacja:

2/2013

Strony:

115 - 128
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.