TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Janusz Tytus JANECKI, Jolanta DRABIK, Zbigniew PAWELEC, Marek WOLSZCZAK
KOMPOZYTY WIELKOCZĄSTECZKOWE W WĘZŁACH TARCIA MASZYN

W pracy przedstawiono przegląd wyników prac badawczych zrealizowanych z zakresu opracowywania zoptymalizowanych wersji kompozytów metalożywicznychchemo- i termoutwardzalnych przeznaczonych do budowy i regeneracji węzłów tarcia maszyn i urządzeń.

Plik artykułu:

2014-12-09-Tribo_13v44n2_p081_094.pdf

Publikacja:

2/2013

Strony:

081 - 094
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.