TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Tadeusz KAŁDOŃSKI, Konrad KŁOS
O MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA AZOTKU BORU h-BN JAKO SKŁADNIKA ŻELAZNEGO POROWATEGO SPIEKU

W pracy przedstawiono wyniki badań żelaznych spieków zawierających różne ilości heksagonalnego azotku boru h-BN. Badania tribologiczne zrealizowano na maszynach KEWAT-6 i KEWAT-1 w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych IPMiT WME WAT. Stwierdzono, że zawartość do 3% wagowo azotku boru w żelaznym spieku proszku żelaza Höganas NC.100.24 poprawia skutecznie właściwości tribologiczne spieku, tj. zmniejsza wartość współczynnika tarcia, nie zwiększając wartości zużycia spiekanych próbek mimo nieznacznego spadku ich twardości. Wyniki tych badań były podstawą do wykonania pełno gabarytowych tulei porowatych zawierających azotek boru h-BN w spieku, które następnie poddano badaniom stanowiskowym w ramach projektu badawczego rozwojowego PBR/15-249/2007/WAT-OR00002904 [1], finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007-2011.

Plik artykułu:

2014-12-09-Tribo-13v44n3_p021-036.pdf

Publikacja:

3/2013

Strony:

021 - 036
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.