TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Miron CZERNIEC, Jerzy KIEŁBIŃSKI
METODA OBLICZENIOWA trwałości PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWEJ ZE ŚLIMAKIEM EWOLWENTOWYM

Przedstawiono autorską metodę badania zużywania przekładni ślimakowych ze ślimakiem ewolwentowym. W wyniku rozwiązania numerycznego  określono charakter zależności trwałości przekładni od zużycia liniowego zębów ślimacznicy. Ustalono prawidłowości zmiany zużycia zębów ślimacznicy wzdłuż zarysu, maksymalnych nacisków stykowych, prędkości poślizgu itp. Przebadano wpływ modułu oraz wskaźnika średnicowego na wskazane parametry.

 

Plik artykułu:

2014-12-09-Tribo_13v44n2_p031_043.pdf

Publikacja:

2/2013

Strony:

031 - 043
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.