TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jan BUJAK, Joanna KACPRZYŃSKA, Jerzy SMOLIK
WPŁYW CIECZY O ZRÓŻNICOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYKO-CHEMICZNYCH NA INTENSYWNOŚĆ ZUŻYWANIA ŚCIERNEGO WARSTW HYBRYDOWYCH WYZNACZANĄ METODĄ BALL-CRATERING

W artykule przedstawiono wyniki badania odporności na zużycie ścierne wybranych warstw hybrydowych wykorzystywanych do podwyższania trwałości narzędzi do obróbki plastycznej. Testy tribologiczne wykonano metodą ball-cratering przy wykorzystaniu dwóch cieczy stosowanych do przygotowania zawiesin ściernych - wody dejonizowanej i czystego alkoholu etylowego. Przeanalizowano wpływ rodzaju cieczy na intensywność zużywania ściernego warstw hybrydowych typu warstwa azotowana - powłoka PVD. Podjęto próbę wyjaśnienia oddziaływania zróżnicowanych właściwości cieczy użytych do realizacji testów na intensywność zużywania ściernego badanych warstw hybrydowych.

  

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo_13v44n2_p021_030.pdf

Publikacja:

2/2013

Strony:

021 - 030
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.