TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wiesław Leszek
ROZWAŻANIA O PODSTAWACH TRIBOLOGII CZ. 16 SPOŁECZNE FUNKCJE TRIBOLOGII

W opracowaniu przedstawiono omówienie podstawowych funkcji tribologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Stanowi ono próbę uogólnienia dość często formułowanych w piśmiennictwie zadań tribologii, przede wszystkim zadań o znaczeniu technicznym. Omówiono społeczne funkcje tribologii. Przedstawiono ewolucję funkcji społecznych wynikającą ze zmienności potrzeb rozwoju techniki. Zwrócono również uwagę na wzrastająca rolę metod i środków ograniczania roli tarcia w mechanizmach.

Plik artykułu:

2014-12-09-Tribo_13v44n2_p009_019.pdf

Publikacja:

2/2013

Strony:

009 - 019
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.