TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mariusz NIEKURZAK
MODELOWANIE WPŁYWU EKSPLOATACJI WALCÓW NA ICH ZUŻYCIE

Istotnym elementem w prawidłowej pracy walcowni jest odpowiednie planowanie warunków eksploatacji walców, ponieważ czynnik ten stanowi element limitujący w procesie produkcji. W artykule przedstawiono zbiór wyników eksploatacyjno-badawczych, które opracowano na podstawie zaawansowanych programów szlifierek w określonym okresie eksploatacji
w walcowni gorącej taśm. Prezentowane opracowanie opisuje głównie wpływ trwania czasu kampanii walcowniczej na wielkość przetoczenia i efektywność pracy walców, w poszczególnych klatkach zespołu wykańczającego, będącą miarą trwałości wykorzystania walca.

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo-14v45n1_p075-084.pdf

Publikacja:

1/2014

Strony:

075 - 084
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.