TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI
CIECZE OBRÓBKOWE NA BAZIE OCZYSZCZONEJ FRAKCJI GLICERYNOWEJ

Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie chemicznie oczyszczonej frakcji glicerynowej z produkcji biodisla. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów i stopnia biodegradacji. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie oczyszczonej frakcji glicerynowej charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych.

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p087_097.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

087 - 097
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.