TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Miron CZERNIEC, Jurij CZERNIEC
OSZACOWANIE WPŁYWU OWALNOŚCI ELEMENTÓW ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO NA TRWAŁOŚĆ WEDŁUG UOGÓLNIONEGO MODELU KUMULACYJNEGO ZUŻYWANIA

Przedstawiono wyniki rozwiązania zagadnienia stykowego ze zużyciem dla łożyska ślizgowego w przypadku owalności tulei i wału z wykorzystaniem metody ekspresowej  procesu obliczeń. Zostały przebadane jednoobszarowy oraz mieszany schematy współdziałania w łożysku. Ustalono prawidłowości wpływu wielkości bloku stałych warunków kontaktu oraz zakresu dyskretyzacji zarysu wału z owalnością na trwałość łożyska. Oprócz tego został przebadany wpływ luzu promieniowego na  trwałość łożyska.

Plik artykułu:

2015-06-17-Tribo_13v44n5_p009_020.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

009 - 020
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.