TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Elżbieta ROGOŚ
WPŁYW DODATKÓW AW/EP NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE EKOLOGICZNYCH KOMPOZYCJI SMAROWYCH

Przedstawiono wyniki badań właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych kompozycji olejowych zawierających bezpopiołowe dodatki smarne AW/EP, dedykowane olejom biodegradowalnym. Dla porównania zbadano efektywność działania dodatku smarnego dla produktów naftowych. Kompozycje wytworzono na bazach olejowych o klasie lepkości VG 46 i VG 68. Obie bazy były mieszaninami oleju rzepakowego i rycynowego. Po badaniach tribologicznych wykonano analizę powierzchni śladów tarcia. Stwierdzono, że bezpopiołowe dodatki smarne efektywnie modyfikowały przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe właściwości roślinnych baz olejowych. Można nimi zastąpić klasyczne dodatki smarne AW/EP.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n6_p109_120.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

109 - 120
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.