TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marek MARTYNA, Jan ZWOLAK
ANALYSIS INTO THE INFLUENCE OF SELECTED TOOTHED GEAR PARAMETERS ON THE VALUE OF SLIPPAGE AND CONTACT STRESSES IN A CYLINDRICAL GEARBOX (ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW KÓŁ ZĘBATYCH NA WARTOŚĆ POŚLIZGU MIĘDZYZĘBNEGO I NAPRĘŻEŃ KONTAKTOWYCH

The paper presents issues concerning the geometrical and durability calculations of power shift gearboxes with multi-criterion optimization, using proprietary computer software. Among many parameters influencing the value of slippage and contact stresses, the flank ratio at P-0 correction and P correction, the value of the flank angle, and the module value were analysed. The slippage was analysed at Point B1, which belongs to the beginning of the single tooth engagement area, as well as in Point B2, where the single tooth engagement area ends. Contact stresses were calculated at Point C, which is the pitch point. Their values were referenced to experimentally determined fatigue contact durability σHlim.

 

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych przekładni zębatych power shift, z optymalizacją wielokryterialną, przy stosowaniu autorskiego programu komputerowego. Wśród wielu parametrów mających wpływ na wartość poślizgu międzyzębnego i naprężeń kontaktowych analizowano współczynnik przesunięcia zarysu przy korekcji P-0 i korekcji P, wartość kąta zarysu i wartość modułu. Poślizgi analizowano w punkcie B1 nalężącym do początku strefy jednoparowego zazębienia oraz w punkcie B2, w którym kończy się strefa jednoparowego zazębienia. Naprężenia kontaktowe obliczano w punkcie C będącym biegunem zazębienia, a ich wartości odnoszono do wyznaczonej doświadczalnie zmęczeniowej wytrzymałości kontaktowej σHlim.

Plik artykułu:

2018-11-21-Tribo_18v49n4_p049_054.pdf

Publikacja:

4/2018

Strony:

049 - 054
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.