TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Aleksander WRÓBLEWSKI, Agnieszka LANGER, Piotr SZCZYGLAK, Adam REKUĆ
THE INFLUENCE OF ADDED WATER ON FUEL INJECTOR WEAR IN A DIESEL ENGINE (WPŁYW DODATKU WODY NA ZUŻYCIE ELEMENTÓW APARATURY WTRYSKOWEJ SILNIKA O ZS)

The article presents the problem of the wear of the components of injection apparatus of a self-ignition engine during the addition of water. The observer was subject to an injector from the KIPOR KDE3500E generator set engine. The tests carried out consisted in observing the atomizer after 120 minutes of running the engine powered with diesel oil and after working at the same time but with the addition of water to the intake manifold.

 

W artykule przedstawiono problematykę zużywania się elementów aparatury wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym podczas dozowania wody. Obserwacji podlegał wtryskiwacz z silnika agregatu prądotwórczego KIPOR KDE3500E. Przeprowadzone badania polegały na obserwacji stanu rozpylacza po 120 minutach pracy silnika zasilanego olejem napędowego oraz po pracy w takich samych warunkach, lecz z dodatkiem wody do kolektora ssącego.

Plik artykułu:

2018-09-07-Tribol_18v49n3_p153_158.pdf

Publikacja:

3/2018

Strony:

153 - 158
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.