TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marian GRĄDKOWSKI
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO ŚRODKA SMAROWEGO NA SPECYFIKĘ PROCESÓW TARCIA PRZEBIEGAJĄCYCH NA POWIERZCHNI POWŁOKI TYPU WC/C

Zbadano odporność na zużycie i zacieranie elementów stalowych (100Cr6), pokrytych powłokami DLC typu a-C:H:W (WC/C) w smarowanym węźle tarcia. Jako środka smarowego użyto oleju poli(α)olefinowego (PAO-8), zawierającego 0,1-1,0% (v/v) dodatków AW lub EP oraz 2% (v/v) estrów wyższych kwasów tłuszczowych, otrzymanych różnymi metodami. Po testach tribologicznych zbadano morfologię warstwy wierzchniej w miejscach kontaktu tarciowego oraz poza nim. Stwierdzono, że klasyczne dodatki AW/EP w małym stężeniu (0,2%) poprawiają właściwości przeciwzatarciowe oleju PAO-8. Dodatek AW w takim stężeniu zwiększa również odporność na zużycie elementów z powłokami WC/C. Stwierdzono także synergizm działania przeciwzużyciowego komercyjnego dodatku AW i ekologicznego dodatku na bazie estrów wyższych kwasów tłuszczowych. Wyniki badań stanowią wytyczne do komponowania olejów przeznaczonych do smarowania powłok WC/C.

Plik artykułu:

2015-06-17-Tribo_13v44n6_p021_033.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

021 - 033
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.