TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Krzysztof GOCMAN, Tadeusz KAŁDOŃSKI, Artur KRÓL, Bolesław GIEMZA
ŻELAZNE ŁOŻYSKA POROWATE Z MIKROSEGMENTAMI WYKONANYMI TECHNIKĄ LASEROWĄ NA POWIERZCHNI ŚLIZGOWEJ TULEI

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań porowatych tulei ślizgowych nowej generacji spiekanych z proszku żelaza Höganas NC.100.24 z dodatkiem 2,5% mas. miedzi z wykonanymi laserem CO2 na ich ślizgowej powierzchni mikrosegmentami (ścieżkami) o zwiększonej twardości i zmniejszonej lokalnie porowatości powierzchniowej. Badania zrealizowano w ramach projektu rozwojowego PBR/15-249/2007/WAT-OR00002904 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007-2011 [1]. Uzyskano znaczące zwiększenie nośności porowatych tulei ze ścieżkami w stosunku do takich samych tulei Ø25/Ø35 x 20 mm bez ścieżek. Trwałość tulei była również trochę większa, natomiast w stosunku do tulei z makrosegmentami z materiału litego trwałość łożysk nowej generacji była wielokrotnie większa. Dotychczas w świecie nie są znane tuleje spiekane z proszku żelaza i z wykonanymi na ich powierzchni techniką laserową mikrosegmentami dzięki czemu  ich trwałość  i nośność są większe, dlatego postanowiono zgłosić do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednie zastrzeżenie patentowe [2].

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n6_p009_020.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

009 - 020
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.