TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ryszard RUTA, Andrzej BATOR
MODELE PROGNOSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania do celów prognostycznych modeli regresyjnych wpływu zawartości kompozycji komercyjnych pakietów dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych. Właściwości tribologiczne badanych środków smarowych oceniano za pomocą wielkości: Goz –granicznego obciążenia zużycia oraz poz granicznego nacisku zatarcia wyznaczanych za pomocą aparatu czterokulowego T-02. Badano środki smarowe utworzone na bazie oleju: mineralnego, estrowego i węglowodorowego. Na podstawie wyników badań opracowano modele regresyjne i oceniono ich możliwości prognostyczne.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo-14v45n1_p095-106.pdf

Publikacja:

1/2014

Strony:

095 - 106
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.