TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Rada Naukowa

Jan Burcan, Prof., Politechnika Łódzka, Łódż, Polska
Monika Gierzyńska-Dolna, Prof., Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (em.)
Jan Kiciński, Prof., Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk, Polska
Piotr Kula, Prof., Politechnika Łódzka, Polska
Adam Mazurkiewicz, Prof., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, Polska
Stanisław Mitura, Prof., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, Polska 
Jerzy Napiórkowski, Prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
Dariusz Ozimina, Prof., Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska
Witold Piekoszewski, Prof., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, Polska
Andrzej Posmyk, Prof., Politechnika Śląska, Katowice, Polska
Jan Senatorski, Prof., Instytut Obróbki Precyzyjnej, Warszawa, Polska (em.)
Jarosław Sęp, Prof., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
Marian W. Sułek, Prof., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
Stanisław F. Ścieszka, Prof., Politechnika ŚLąska, Gliwice, Polska
Waldemar Tuszyński, Prof., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, Polska
Michał Wasilczuk, Prof., Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
Wojciech Wieleba, Prof., Politechnika Łódzka, Łódź, Polska 

and

Wifried Bartz, Prof., TAE Technical Academy Esslingen, Germany (em.)
Pavel Blaškovič, Prof., Slovak Academy of Sciences, Slovakia (em.)
Enrico Ciulli (Italy), Prof., University in Pisa, Italy
Luís António Ferreira, Prof., University of Aveiro, Portugal
Friedrich Franek, Prof., Vienna University of Technology, Austria
Amaya Igartua, Prof. IK-4 TEKNIKER Research and Technology Centre, Spain
Vinko Ivušić, Prof., University of Zagreb, Croatia
Tomasz Liskiewicz, Dr, University of Leeds, Great Britain
Weimin Liu, Prof., Chinese Academy of Sciences, China

Demofilo Maldonado Cortes, Prof., University of Monterrey, Mexico

Kalin Mitjan, University of Ljubljana, Slovenia

Jan Suchánek, Prof., Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Anatoly Sviridenok, Prof., National Academy of Sciences of Belarus, Belarus
Eva Zdravecka, Prof., Technical University in KosiceSlovakia

 

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.