TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Dagmara TRYBA, Marcin KOT
THE EFFECT OF PRESSURE – ROLLING OF WELDED TURNOUTS AND RAILROADS ON THEIR WEAR RESISTANCE (ANALIZA WPŁYWU UMACNIANIA POŁĄCZEŃ ROZJAZDÓW SZYNOWYCH Z SZYNĄ NA ICH ZUŻYCIE)

The article presents the effect of cold-rolling welded joints in railway lines on their mechanical and tribological properties. Welded joints of high-manganese Hadfield cast steel (L120G13) and normalized rail steel (R350HT) with austenitic steel coupling (X12CrNi17-7) were tested. The conducted tests allowed the hardness profile of the treated surfaces to be studied, as well as the wear resistance and coefficient of friction. The results were compared to the base materials and exhibited hardness enhancement in 80% of cold-rolled surfaces and, moreover, reduced abrasive wear resistance.

 

W pracy przeprowadzono analizę wpływu umocnienia statycznego metodą nagniatania naporowo-tocznego na własności mechaniczne oraz tribologiczne złącza zgrzewanego staliwa Hadfilda L120G13 ze stalą szyno­wą R350HT nieulepszoną cieplnie z wykorzystaniem przekładki ze stali austenitycznej X12CrNi17-7. Wyni­ki badań pozwoliły na określenie rozkładu twardości, wskaźnika zużycia objętościowego oraz współczynnika tarcia. Testy przeprowadzono na próbkach przed i po umacnianiu statycznym. Testy wykazały zwiększenie twardości umacnianych powierzchni nawet o 80% oraz odporności na zużycie ścierne badanych materiałów.

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p077_081.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

077 - 081
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.