TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Artur WÓJCIK, Jarosław FRĄCZEK
THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL SURFACE TOPOGRAPHY OF GRANULAR PLANT MATERIALS ON EXTERNAL FRICTION (WPŁYW TOPOGRAFII POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ ZŁOŻA ROŚLINNYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH NA SIŁĘ TARCIA ZEWNĘTRZNEGO)

The results of studies on external friction concerning granular plant materials that include, among others, grains, seeds of various plants, and powdered plant material, have been applied to the design of machines and devices for transport, sorting, cleaning, and blending. A separate and equally important matter is the storage of these materials in silos. The article presents the influence the surface topography of selected granular materials has upon the force of external friction. The research was performed with a specially designed adapter attached to the testing machine MTS, which is used to determine the external friction force of granular materials rubbing against various surfaces in a function of displacement. To define the topography of the external surface, a 3D scanner and specialized software were used. The authors have attempted to develop a model of friction taking into account the topography of the surface.

 

Wyniki badań dotyczących tarcia zewnętrznego roślinnych materiałów ziarnistych, do których zalicza się m.in. ziarna zbóż, nasiona różnych roślin i rozdrobniony materiał roślinny, znalazły zastosowanie w zagadnieniach dotyczących projektowania maszyn i urządzeń do transportu, sortowania, czyszczenia oraz mieszania. Oddzielnym, równie ważnym zagadnieniem jest magazynowanie tych materiałów w silosach. W artykule przedstawiono wpływ topografii powierzchni wybranych materiałów ziarnistych na siłę tarcia zewnętrznego. W badaniach wykorzystano specjalnie zaprojektowaną przystawkę pomiarową (do maszyny wytrzymałościowej MTS) służącą do wyznaczania siły tarcia zewnętrznego materiałów ziarnistych trących o różne powierzchnie w funkcji przemieszczenia. Do określenia topografii powierzchni zewnętrznej złoża wykorzystano skaner 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie. Autorzy podjęli próbę opracowania modelu tarcia uwzględniającego topografię powierzchni.

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p191_204.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

191 - 204
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.