TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Artur WÓJCIK, Jarosław FRĄCZEK
RESEARCH ON THE CORRELATION BETWEEN THE POROSITY OF PLANT GRANULAR MATERIALS AND THE SELECTED PARAMETERS OF SURFACE TEXTURE (BADANIA NAD KORELACJĄ POROWATOŚCI SYPKICH MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH Z WYBRANYMI PARAMETRAMI ...)

The issues concerning porosity of granular materials, especially plant materials, are considered very important matters in respect of their transport, storage, precise dosing, and tribological properties. The classic method of measuring porosity requires specialized equipment and takes time, thus often being of little use in dynamic production processes. Therefore, there is a growing need for developing new methods for fast porosity measurement. In the article, the authors present an attempt to define a correlation between the selected parameters of the surface texture of plant granular materials and their porosities. To digitize the surface, an optical 3D scanner and specialized software for analysis of the surface topography were used. The results should provide a basis for the development of innovative methods for measuring porosity based on digital image processing (DIA).

 

Zagadnienia porowatości materiałów sypkich, w tym w szczególności materiałów roślinnych,  są bardzo istotnym elementem związanym z ich transportem, przechowywaniem, precyzyjnym dozowaniem. Klasyczne metody pomiaru tej porowatości wymagają specjalistycznej aparatury i są czasochłonne, a zatem często są mało przydatne w dynamicznych procesach produkcyjnych. Istotne staje się więc opracowanie nowych metod szybkiego pomiaru porowatości. W artykule autorzy przedstawiają próbę określenia korelacji wybranych parametrów warstwy wierzchniej złoża sypkich materiałów roślinnych z jego porowatością. Do akwizycji złoża wykorzystano skaner optyczny 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy topografii powierzchni. Uzyskane wyniki powinny dać podstawę do opracowania innowacyjnej metody pomiaru porowatości opartej o Digital Image Analysis (DIA). 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p179_190.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

179 - 189
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.