TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Piotr SIWAK, Adam PATALAS, Piotr JABŁOŃSKI, Katarzyna PETA
A TRIBOLOGICAL ASSESSMENT OF UHMW POLYETHYLENE IN DRY AND LUBRICATED CONDITIONS (OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIETYLENU UHMW W WARUNKACH PRACY NA SUCHO I ZE SMAROWANIEM)

The aim of the study was to evaluate tribological properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). This study concerns the areas of both mechanical and biomechanical application fields, including chain guides and knee or hip joint liner replacement. The presented paper describes conducted research on tribological properties of UHMWPE with tribological testing station UMT-2 Bruker. This testing station is capable of conducting tribological tests of ferrous, non-ferrous metals, plastics, ceramics, composites, and various types of coatings, under both "dry" and liquid and solid lubricating agents. Tests were performed under various conditions, differing in relative speed and the load of interacting frictional pair. Moreover, test duration and the performed number of cycles were considered.

 

Celem pracy jest ocena właściwości tribologicznych polietylenu wielocząstkowego w odniesieniu do aplikacji mechanicznych oraz biomedycznych, m.in. prowadnic w przekładniach łańcuchowych oraz elementów pośrednich (przekładek) endoprotez stawowych. W pracy przedstawiono badania mające na celu kompleksową ocenę właściwości tribologicznych UHMWPE za pomocą wielopróbkowego stanowiska badawczego UMT-2 Bruker. Urządzenie pozwala na badania tribologiczne materiałów żelaz­nych, nieżelaznych, tworzyw sztucznych, ceramiki, kompozytów, jak i różnego rodzaju powłok w warunkach „na sucho” oraz smarowania środkami ciekłymi i stałymi. Badania tribologiczne prowadzono w różnych warunkach, tj. przy zadanej prędkości względnej współpracującej pary ciernej, siły obciążająca parę trącą, temperatury, określonej częstotliwości, ilość przeprowadzanych cykli pracy oraz przerwy między nimi z zastosowaniem różnych środków smarujących. 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p139_148.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

139 - 148
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.