TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Aleksandra REWOLIŃSKA, Piotr KOWALEWSKI, Karolina PERZ, Marta PACZKOWSKA
A STUDY OF STATIC FRICTION IN RECIPROCATING MOVEMENT OF SLIDING PAIR STEEL-EXPANDED GRAPHITE (BADANIA TARCIA STATYCZNEGO W RUCHU POSUWISTO-ZWROTNYM PARY ŚLIZGOWEJ STAL–GRAFIT EKSPANDOWANY)

The paper presents the results of coefficient of static and kinetic friction depending on the load. During the study, the sample in the form of a pin with expanded graphite, mounted in a holder, was forcibly pressed the Fn to the steel countersample. The device on which the tests were carried out research allows sliding friction in reciprocating motion. It has been found that there is a noticeable difference between the coefficient of static friction and kinetic for both fixed and different pressures. In the field of applied pressure, there were no significant their impact on the coefficient of friction; applied force was not sufficiently high which may have contributed to this state. The study had a distinctive character.

W pracy przedstawiono wyniki badań wartości współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego w zależności od obciążenia. Podczas przeprowadzonych badań próbka w postaci trzpienia z grafitu ekspandowanego, zamocowana w uchwycie, dociskana była siłą Fn do stalowej przeciwpróbki. Urządzenie, na którym wykonano badania umożliwia prowadzenie badań tarcia ślizgowego w ruchu posuwisto-zwrotnym. Stwierdzono, że zauważalna jest różnica między współczynnikiem tarcia statycznego oraz kinetycznego zarówno dla stałych, jak i różnych nacisków. W zakresie stosowanych nacisków nie odnotowano znaczącego ich wpływu na współczynnik tarcia; przyłożona siła nie była wystarczająco duża, co mogło przyczynić się do powyższego stanu. Przeprowadzone badania miały charakter rozpoznawczy.

 

 

 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p131_138.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

131 - 138
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.