TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Lidia GAŁDA
AN EXAMINATION OF OIL FILM THICKNESS IN A BALL-ON-DISC ASSEMBLY (BADANIE GRUBOŚCI FILMU OLEJOWEGO W STYKU KULA–TARCZA )

The results of oil film thickness investigations in non-conformal contact in sliding pairs with modified surfaces are presented in the article. The investigations were realized on a ball-on-disc instrument with colorimetric interferometry. Balls were made from 100Cr6 steel of hardness 60–62 HRC. The diameter of balls was 19.05 mm. The tests were carried out at the applied loads of 20 N and 30 N. The glass disc rotated at speeds from 0.1 m/s to 0.2 m/s. At the highest speed (0.2 m/s) the highest maximum value of the oil film thickness of 217 nm was obtained. At 0.2 m/s, the oil film thickness was up to 82% greater than at 0.1 m/s. At 0.1 m/s the maximum oil film thickness values were 100–157 nm. The greatest maximum values of the oil film thickness were received by balls with the smaller surface height application in all of the studied cases.

 

 W artykule przedstawiono wyniki badań grubości filmu olejowego w styku skoncentrowanym w węzłach ślizgowych z modyfikowanymi powierzchniami roboczymi. Badania zrealizowano z wykorzystaniem urządzenia z węzłem typu kula–tarcza. Zastosowano kulki z materiału 100Cr6 o twardości 60–62 HRC. Średnica kulek wynosiła 19,05 mm. W wyniku realizacji określonych technologii powierzchnie kulek charakteryzowały się zróżnicowaną strukturą geometryczną. Próby prowadzono przy obciążeniu siłą równą 20 N oraz 30 N. W badaniach odwzorowujących pracę węzła ślizgowego ruch obrotowy realizowany został przez obrót szklanej tarczy. Prędkość tarczy zmieniano w zakresie 0,1 do 0,2 m/s co 0,02 m/s. Przy wyższych prędkościach poślizgu otrzymano największe maksymalne wartości grubości filmu olejowego wynoszące do 217 nm przy V = 0,2 m/s. Przy największej badanej prędkości poślizgu 0,2 m/s wartości grubości filmu olejowego były większe nawet o 82% w porównaniu z wartościami otrzymanymi przy V = 0,1 m/s. Przy prędkości V = 0,1 m/s maksymalne grubości filmu olejowego wynosiły 100–157 nm. Dzięki zastosowaniu kulek o mniejszej wysokości nierówności powierzchni otrzymano większe maksymalne wartości grubości filmu olejowego w porównaniu z wielkościami filmu ukształtowanego z wykorzystaniem kulek o większych nierównościach powierzchni.

 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p045_056.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

045 - 056
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.