TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Karolina DZIOSA, Monika MAKOWSKA
A METHOD FOR THE PREPARATION OF LUBRICATING OIL FROM MICROALGAE BIOMASS (METODA WYTWARZANIA OLEJU SMAROWEGO Z BIOMASY MIKROALG)

The paper presents a method for the preparation of lubricating oil from the biomass of single-cell green algae Chlorella sp. The microalgae were grown in a synthetic nutrient medium under laboratory conditions. The biomass, which was obtained from the culture, was subjected to the process of dehydration, freeze-drying, and solvent extraction, in order to separate lipids that may be a feedstock for eco-friendly lubricants. The chemical structure of obtained bioproducts (biomass and algal oil) was investigated by means of Fourier Transform Infrared Spectrophotometry. Moreover, rheological characteristics (kinematic viscosity at 40 and 100°C, dynamic viscosity at 0–100oC) of the algal oil were determined. The results of the laboratory tests show that the oil has the chemical structure and viscosity-temperature properties similar to the rapeseed oil. This creates a potential opportunity to replace used vegetable lubricants or additives by algal oil in many technical areas.

W artykule przedstawiono metodę otrzymywania oleju smarowego z biomasy mikroalg Chlorella sp. Przeprowadzono laboratoryjną hodowlę mikroalg na bazie pożywki syntetycznej. Uzyskana z hodowli biomasa została poddana procesowi odwodnienia, liofilizacji oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowejw celu pozyskania lipidów, które mogą być substratem przy komponowaniu ekologicznych środków smarowych. Uzyskane bioprodukty (biomasa i olej z alg) zostały poddane badaniom spektrofotometrycznym w podczerwieni z transformacją Fouriera oraz badaniom reologicznym. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż otrzymany olej z alg ma strukturę chemiczną i właściwości lepkościowo-temperaturowe (lepkość kinematyczna w temperaturze 40 i 100oC, lepkość dynamiczna w temperaturze 0–100oC) zbliżone do oleju rzepakowego. Stwarza to potencjalną możliwość zastąpienia stosowanych dotychczas roślinnych olejów smarowych lub dodatków uszlachetniających przez olej z alg w wielu obszarach technicznych.

 

 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p033_044.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

033 - 044
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.