TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jolanta DRABIK
CHANGES IN THE LUBRICATING PROPERTIES OF LUBRICANTS DUE TO THERMAL LOADS DURING TRIBOLOGICAL TEST (ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH KOMPOZYCJI SMAROWYCH POD WPŁYWEM WYMUSZEŃ CIEPLNYCH W WARUNKACH TESTU)

The paper presents the results of research on the relationships of temperature, friction coefficient, and wear in the different conditions of tribological tests conducted with the use of ball-disc contact lubricated with compositions of vegetable oils and additives. The influence of tribological test conditions on the oxidative resistance of investigated lubricants was evaluated with the use of Differential Scanning Calorimetry (DSC). Based the research results, the effectiveness of oils, with additives as inhibitors, and their abilities to work in friction contacts subjected to thermal loads were analysed and evaluated.

W opracowaniu przedstawiono zależność pomiędzy temperaturą testu tribologicznego a zmianą współczynnika tarcia i zużycia skojarzenia kula–tarcza smarowanego badanymi kompozycjami skomponowanymi na bazie oleju roślinnego. Po testach tribologicznych oceniono wpływ warunków testu tribologicznego na zmianę odporności oksydacyjnej badanych środków, wykorzystując różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Na podstawie uzyskanych rezultatów oceniono skuteczność działania badanych inhibitowanych kompozycji smarowych i ich możliwość pracy w węzłach tarcia narażonych na działanie wymuszeń cieplnych.

 

 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p021_032.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

021 - 031
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.