TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Henryk CZARNECKI, Hubert MICHALCZUK, Michał TAGOWSKI
CHANGES IN THE PROPERTIES OF THE SURFACE LAYER OF THE INTERNAL THREAD MADE BY COLD FORMING (ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ GWINTU WEWNĘTRZNEGO WYKONYWANEGO METODĄ WYGNIATANIA NA ZIMNO)

The study presents the influence of cold forming internal threads on the property changes of the surface layer of the obtained thread outline. As a result of material deformation, hardening increases, which increases the strength of the thread. In order to determine such changes, the distribution of microhardness was measured around the outline of the thread. The measurements and metallographic investigations permit the conclusion that such threading increases the microhardness of threads, especially on the sides of the outline, and its growth depends on the diameter of the initial hole. Microhardness testing helped to identify the changes in the area of unfilled apex of the thread. Metallographic images enable observation of the deformation zone and the fragmentation and orientation of the structure during the formation of the internal thread. The paper also presents the results of the fem simulation of thread cold forming process.

 

W opracowaniu przedstawiono wpływ wygniatania gwintów wewnętrznych na zimno na zmiany właściwości warstwy wierzchniej uzyskanego zarysu. Na skutek zgniotu następuje wzrost utwardzenia, a tym samym wzrost wytrzymałości wykonanego gwintu. W celu określenia tych zmian dokonano pomiaru rozkładu mikrotwardości na całym zarysie gwintu. Przeprowadzone pomiary oraz badania metalograficzne pozwalają stwierdzić, że wygniatanie gwintów powoduje wzrost mikrotwardości, szczególnie na bokach zarysu, a jego przyrost uzależniony jest od średnicy otworu wyjściowego. Badania mikrotwardości pozwoliły określić zmiany w obszarze niewypełnienia wierzchołka gwintu. Zdjęcia metalograficzne umożliwiły obserwację strefy odkształcenia oraz rozdrobnienia i ukierunkowania struktury podczas kształtowania gwintu wewnętrznego metodą wygniatania. Zaprezentowano również wyniki badań symulacyjnych procesu wygniatania z wykorzystaniem technik komputerowych. 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p011_020.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

011 - 020
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.