TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech TARASIUK, Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ, Ewa KASPRZYCKA
THE ANALYSIS OF THE SELECTED PROCESSES OF THERMO-CHEMICAL HEAT TREATMENT OF 20MnCr5 STEEL IN THE CONTEXT OF ABRASIVE WEAR (ANALIZA WYBRANYCH METOD ULEPSZANIA CIEPLNO-CHEMICZNEGO STALI 20MnCr5 W KONTEKŚCIE ZUŻYCIA ŚCIERNEGO)

This paper presents the results of tribological tests performed on a T-11 pin-on-disc type, which made it possible to determine the intensity of abrasive wear of steel 20MnCr5 subjected to selected thermo-chemical heat treatments. The tested steel, after the hardening and tempering process, is characterized by high endurance parameters and is used on heavily loaded machine parts. It is frequently used for elements subjected to intense abrasion. The analysis involved the following: carburizing, boronizing, and various methods of diffusion chromizing. For large loads, it is advisable to apply boronizing or carburizing with hardening. Chrome plating entails a very thin layer of increased hardness, which is characterised by a low abrasive wear resistance at high loads.

 

W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych wykonanych na stanowisku typu trzpień-tarcza T-11, które pozwoliły określić intensywność zużycia ściernego stali 20MnCr5 poddanej wybranym obróbkom cieplno-chemicznym. Badana stal po procesie ulepszania cieplnego charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi i jest wykorzystywana na mocno obciążone elementy maszyn. Często wykorzystuje się ją na elementy poddawane intensywnemu zużyciu ściernemu. Analizie poddano procesy: nawęglania, borowania oraz różne metody chromowania dyfuzyjnego. W przypadku dużych obciążeń wskazane jest borowanie lub nawęglanie z hartowaniem. Chromowanie odznacza się bardzo cienką warstwą o zwiększonej twardości, dlatego charakteryzuje się małą odpornością na zużycie ścierne przy dużych obciążeniach.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_183_193.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

183 - 193
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.