TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI
THE ANTIWEAR AND EXTREME-PRESSURE PROPERTIES, AND VISCOSITY-TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF THE LUBRICANTS CONTAINING VEGETABLE OIL AND AW/EP ADDITIVES (WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWZUŻYCIOWE I PRZECIWZATARCIOWE ...)

The lubricating and rheological properties of compositions based on vegetable oil mixtures and selected additives were examined. The additives were dedicated both to vegetable oils as well as to petroleum products. The additives varied in chemical structure and the content of active elements. It was concluded that the nature of particular additives as well as their concentration in the composition significantly altered the initial lubricating and rheological properties of the base oil. The differences were diverse and highly dependent on the composition. The most beneficial effects were obtained when the additives containing phosphorus and nitrogen were added to the base oil.

 

Przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych i reologicznych kom-pozycji olejowych wytworzonych na bazie mieszaniny olejów roślinnych z dodatkami smarnymi. Były to dodatki dedykowane olejom roślinnym oraz produktom naftowym. Dodatki różniły się strukturą chemiczną oraz zawartością pierwiastków aktywnych. Stwierdzono, że zarówno rodzaj, jak i stężenie dodatków zmieniły właściwości smarne i reologiczne oleju bazowego, przy czym zakres zmian jest zróżnicowany. Najkorzystniejsze działanie smarne i reologiczne wykazywał dodatek do olejów roślinnych zawierający fosfor i azot.

 

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_159_169.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

159 - 169
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.