TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Krzysztof LIGIER
THE ANALYSIS OF WEAR OF THE LAYERS CONTAINING WC/W2C IN ABRASIVE SOIL (ANALIZA PROCESU ZUŻYWANIA WARSTW Z ZAWARTOŚCIĄ WC/W2C W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ)

The paper presents the results of research involving the resistance of hardfacing materials containing WC/W2C carbides to abrasive wear. The tested hardfacing materials were made using PJ5D and El-Tung FeA rods. The WC/W2C carbide contents of the examined materials amounted to 90% and 60%. These materials are meant to be used in mining tools subject to intense abrasive wear. In spite of its higher WC/W2C carbide content, the intensity of wear of the hardfacing material made using the PJ5D rod was higher than that of the hardfacing material made using the El-Tung FeA rod. Wear resistance tests were conducted by means of the “spinning bowl” method, using real (natural) soil masses. Light and heavy soil masses were used.

 

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne napoin z zawartością węglików WC/W2C. Badano napoiny wykonane pałeczkami PJ5D i El-Tung FeA. Zawartość węglików WC/W2C w badanych materiałach wynosiła 90% i 60%. Materiały te są przeznaczone do stosowania w narzędziach górniczych narażonych na intensywne zużycie ścierne. Pomimo większej zawartości węglików WC/W2C intensywność zużywania napoiny wykonanej pałeczką PJ5D była większa od napoiny wykonanej pałeczką El-Tung FeA. Badania odporności na zużycie przeprowadzono metodą „wirującej misy” z wykorzystaniem rzeczywistych (naturalnych) mas glebowych. Zastosowano masy glebowe lekkie i ciężkie.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_121_132.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

121 - 132
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.