TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

EWA KASPRZYCKA, BOGDAN BOGDAŃSKI
PROPERTIES OF DUPLEX LAYERS PRODUCED IN A VACUUM CHROMIZING PROCESS ON STEEL COVERED WITH COBALT ALLOY (WŁAŚCIWOŚCI WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI POKRYTEJ STOPEM KOBALTU )

The paper presents the results of examinations of the structure and properties of duplex layers of the CrC+(Co-W) type, produced in a vacuum chromizing process on a tool steel surface covered with Co-W electrolytic alloy. A comparison of the CrC+(Co-W) type duplex layers with the CrC type single carbide layers, produced in vacuum chromizing process, were performed. Studies of layers thickness, their hardness, structure, and concentration depth profiles of elements in the diffusion zone of these layers were carried out. Tribological properties of the layers and corrosion resistance were determined. It has been proven that the wear resistance by friction of the CrC+(Co-W) type duplex layers, produced by means vacuum chromizing of tool steel covered with Co-W alloy electrolytic coating, is as good as single carbide layers of the CrC type, but their corrosion resistance is higher.

 

W pracy omówiono wyniki badań dotyczących struktury oraz właściwości warstw duplex typu CrC+(Co-W) wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego na powierzchni stali narzędziowej pokrytej elektrolitycznie stopem Co-W. Przeprowadzono porównanie pomiędzy warstwami duplex typu CrC+(Co-W) oraz pojedynczymi warstwami węglikowymi typu CrC, wytwarzanymi w procesie chromowania próżniowego. Przeprowadzono pomiary grubości warstw, ich twardości oraz badania struktury i rozkładów stężenia pierwiastków w strefie dyfuzyjnej. Określono odporność na zużycie przez tarcie warstw oraz ich odporność korozyjną. Wykazano, że odporność na zużycie przez tarcie warstw duplex typu CrC+(Co-W), wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego na powierzchni stali pokrytej powłoką elektrolityczną ze stopu Co-W, jest równie dobra, jak węglikowych warstw chromowanych typu CrC, ale ich odporność korozyjna jest znacznie większa.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_063_072.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

063 - 072
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.