TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Michał WODTKE
HYDRODYNAMIC THRUST BEARINGS WITH POLYMER LINING (HYDRODYNAMICZNE ŁOŻYSKA WZDŁUŻNE Z POLIMEROWĄ WARSTWĄ ŚLIZGOWĄ)

Polymeric linings of sliding surfaces of the hydrodynamic bearings have been used successfully for over 50 years. Despite of their long history of operations and research, they have not become widespread in industrial applications. This fact may be surprising, considering the conclusions that have been Publisher concerning bearing operation and design. This paper summarizes the current state of the art of the tilting-pad thrust bearings with a polymer lining of pad sliding surfaces. Bearing design and the most commonly used polymeric materials are described. The results of the latest theoretical and experimental researches by both bearing manufacturers and AT scientific centres are presented. Observed properties of the bearings with polymer lining were compared to the properties of the bearings covered with Babbitt, which is the most frequently material used as lining for hydrodynamic bearings.

 

 

Pokrycia polimerowe powierzchni ślizgowych łożysk hydrodynamicznych są stosowane z sukcesem od ponad 50 lat. Mimo tak długiej historii eksploatacji oraz badań nie znalazły one, jak dotąd, szerokiego zastosowania przemysłowego. Fakt ten może dziwić, biorąc pod uwagę wnioski płynące z eksploatacji oraz dostępnych w literaturze badań łożysk tej odmiany konstrukcyjnej. W niniejszej pracy podsumowano stan aktualnej wiedzy dotyczącej hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych z wahliwymi segmentami z pokryciem powierzchni ślizgowej warstwą polimeru. Opisano konstrukcję łożyska oraz scharakteryzowano najczęściej stosowane materiały polimerowe na pokrycia łożysk. Omówiono wyniki najnowszych badań teoretycznych oraz doświadczalnych prowadzonych zarówno przez producentów, jak i w ośrodkach naukowych. Wskazano również na zaobserwowane różnice we właściwościach łożysk tej odmiany konstrukcyjnej w porównaniu z łożyskami z najczęściej stosowanym pokryciem warstwy ślizgowej stopem łożyskowym.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_225_237.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

225 - 237
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.