TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech WIELEBA, Tadeusz LEŚNIEWSKI, Darhan ELEMES, Ainur ELEMES
FRICTION PROCESSES OF SELECTED POLYMERS SLIDING ON STEEL AND DURALUMIN IN A LUBRICANT ENVIRONMENT (PROCESY TARCIA WYBRANYCH POLIMERÓW KONSTRUKCYJNYCH PO STALI I DURALUMINIUM W OBECNOŚCI ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH)

The article presents the results of tribological research into engineering polymers (POM, PEEK, PPS) cooperating in sliding motion with 316L steel and EN AW-2017A aluminium alloy in the presence of a liquid (water, hydraulic oil HLP68). This type of friction pair may occur in hydraulic systems (gear pumps, valves, etc.). For comparison, additionally, the results of tribological research carried out in dry friction conditions have been shown. In addition, the results of microscopic study of the sliding surfaces of polymeric materials have been presented. Analysis of the test results allows one to describe the processes of friction and wear of the studied sliding pairs.

 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych polimerów konstrukcyjnych (POM, PEEK, PPS) współpracujących ślizgowo ze stalą 316L, a także stopem aluminium EN AW-2017A w obecności cieczy (woda, olej hydrauliczny HLP68). Tego typu pary trące mogą występować w urządzeniach hydraulicznych (pompy zębate, zawory itp.). W celu porównania przedstawiono dodatkowo wyniki badań tribologicznych przeprowadzonych w warunkach tarcia technicznie suchego. Ponadto zaprezentowano wyniki badań mikroskopowych powierzchni ślizgowych materiałów polimerowych. Przeprowadzona analiza wyników badań umożliwiła opisanie procesów tarcia i zużywania badanych par ślizgowych.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_201_210.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

201 - 210
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.