TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Leszek TOMCZEWSKI, Jarosław SĘP
AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF JOURNAL’S HELICAL GROOVE ON THE WEAR AND LOAD CAPACITY OF THE SLIDING BEARING (ANALIZA WPŁYWU ŚRUBOWEGO ROWKA NA CZOPIE NA ZUŻYCIE ORAZ NOŚNOŚĆ ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO)

The article presents the results of a sliding bearing with a helical Groove on a journal. The studies included wear tests with contaminated lubrication oil and computer simulation of oil flow based on which the load capa city of a bearing was determined. The 7 bearings with different variants of helical grooves on journal bearings and classical bearings were studied. It was found that the helical groove on the journal makes it possibile to significantly reduce the wear of the bearing in the case of oil contamination with hard particles. It was also shown that the groove on the journal ensures an effective reduction in wear and does not result in a significant reduction of load capacity.

 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań łożyska ślizgowego ze śrubowym rowkiem na czopie. Przeprowadzone badania obejmowały testy zużyciowe przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym oraz komputerową symulację przepływu, na podstawie której wyznaczono nośność łożyska. Przebadano 7 łożyskowań z różnymi wariantami śrubowego rowka na czopie oraz łożysko klasyczne. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie daje możliwość znacznego zmniejszenia zużycia układu łożyskowego w przypadku zanieczyszczenia oleju twardymi cząstkami. Wykazano również, że rowek na czopie zapewniający efektywne zmniejszenie zużycia nie skutkuje znaczącym zmniejszeniem nośności łożyska.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_191_200.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

191 - 200
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.