TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Artur OLSZEWSKI, Jacek Igor ŁUBIŃSKI, Witold PAWLOS, Bogdan KUŹBA
OPERATING CONDITIONS OF SLIDE BEARINGS OF MILLS USED IN KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (WARUNKI PRACY ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH MŁYNÓW UŻYTKOWANYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.)

The paper contains the results from a technical analysis of the conditions of the operation of hydrodynamic bearings supporting the drums of ore processing mills at KGHM Polska Miedź S.A. A theoretical analysis was performed on the grounds of onsite examination and measurements of principal dimensions of the bearings of interest. The computer simulation covered the characteristics of the oil film in the bearings as a function of bearing clearance, load, lubricant viscosity, and journal tilting in relation to two planes (horizontal and vertical). The results of the analysis indicate that the bearings currently operate close to maximum capacity and that there is a significant deflection of the Bering journals under the applied joint load of the drum’s own weight and the process load of grinders and slurry. The current extent of tilting can cause oil film breakage at the bearing’s edge. The result of calculations amended by bearings’ examination and measurements allowed the formulations of conclusions regarding the current state of the bearings and evaluated load conditions. Guidelines were established for later developments in the capacity and reliability of the bearings.

 

W artykule przedstawiono analizę warunków pracy łożysk hydrodynamicznych młynów rudy zainstalowanych w KGHM Polska Miedź S.A. Analiza teoretyczna została poprzedzona wizją lokalną oraz wykonaniem stosownych pomiarów geometrii czopów i łożysk. Symulacja komputerowa charakterystyk filmu olejowego łożysk obejmowała zbadanie wpływu wartości luzu łożyskowego, obciążenia, lepkości oleju smarującego oraz ukosowania czopa w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej). Analiza wskazuje, że zainstalowane łożyska pracują na granicy swojej nośności, a ugięcie osi czopów spowodowane ugięciem walczaka pod działaniem ciężaru własnego i nadawy wywołuje znaczne ukosowanie czopa w panwi mogące prowadzić do przerywania filmu olejowego na krawędziach zewnętrznych. Przeprowadzone obliczenie uzupełnione o oględziny pomiary łożysk wykonane w KGHM Polska Miedź S.A. pozwoliły na sformułowanie wniosków odnośnie do stanu istniejących łożysk, ich obciążenia oraz możliwości zwiększenia nośności i niezawodności.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_177_190.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

177 - 190
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.