TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław GUZOWSKI, Maciej MICHNEJ, Grzegorz ZAJĄC
TRIBOLOGICAL WEAR OF WHEEL RIMS IN RAIL VEHICLES IN OPERATING CONDITIONS (ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE WIEŃCÓW KÓŁ TOCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH W WARUNKACH EKSPLOATACJI)

Wheel sets as elements determine the reliability and safety in railway traffic demand ensuring high technological and quality standards at the stage of production and exploitation. Not satisfying these conditions may result in, among others, premature wear of wheels in the wheel sets, in turn a shortening between-repair running periods and increasing the exploitation costs of rail vehicles. The authors, based on carried out tests, analysed the influence of not satisfying proper parameters of heat treatment of wheel rims on tribological wear on their surface. This especially concerns abrasive wear of wheel rims and damages of the spalling type on the wheel thread surface in wheel sets.

 

Zestawy kołowe jako elementy decydujące o niezawodności i bezpieczeństwie prowadzenia ruchu kolejowego wymagają na etapie wytwarzania i eksploatacji zapewnienia wysokich standardów technicznych i jakościowych. Niedotrzymanie tych warunków skutkuje m.in. przyspieszonym zużyciem kół zestawów kołowych powodującym skrócenie przebiegów międzynaprawczych i zwiększenie kosztów użytkowania pojazdów szynowych. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań dokonali analizy wpływu niedotrzymania właściwych parametrów obróbki cieplnej wieńców kół na zużycie tribologiczne występujące na ich powierzchni. Szczególnie dotyczy to zużycia ściernego obrzeży kół wraz z uszkodzeniami typu spalling na powierzchni tocznej kół zestawów kołowych.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_091_100.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

091 - 100
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.