TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Rafal GAWARKIEWICZ
AN ATTEMPT AT IDENTIFYING THE INFLUENCE OF TEST HEAD ASSEMBLY STIFFNESS ON THE RESULTS OF A TRIBOLOGICAL EXPERIMENT CONDUCTED UNDER MICRO-OSCILLATION CONDITIONS (PRÓBA IDENTYFIKACJI WPŁYWU CECH SZTYWNOŚCIOWYCH GŁOWICY BADAWCZEJ NA WYNIK.....)

The outcome of experimental research on a group of dry bearing materials carried out under small oscillation conditions and using a test rig designed and made at Gdansk University of Technology inspired the decision to find out if the stiffness of test head elements influenced the generated results. Therefore, a computer model utilising finite elements was devised and used to simulate the workings of the test head. The model enabled full control of the head’s geometry, and loading and boundary conditions at every stage of simulation. Moreover, the simulation includes the preparation of test head elements, fixings, and the specimen loading, and executes the displacement of the counter-face during full-cycle reciprocating motion. Finally, the results of computer simulation are compared with those produced by experimental testing.

 

 

Po badaniach tribologicznych grupy bezsmarowych materiałów łożyskowych w warunkach małych oscylacji, na specjalnie wykonanym w Politechnice Gdańskiej stanowisku badawczym, postanowiono zbadać, czy sztywność elementów głowicy badawczej wpływa na otrzymany wynik eksperymentu. W tym celu przeprowadzono komputerowe symulacje pracy węzła badawczego, wykorzystując metodę elementów skończonych. Model stworzono w taki sposób, aby była możliwa pełna kontrola jego geometrii, obciążenia, warunków brzegowych – i to na każdym etapie symulacji. Badania teoretyczne objęły etapy przygotowania elementów głowicy badawczej do testu, mocowania próbek oraz przeprowadzenie pełnego cyklu ich współpracy z przeciwpróbką w ruchu posuwisto-zwrotnym. Na koniec porównano otrzymane wyniki z wynikami z badań doświadczalnych.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_079_090.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

079 - 090
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.