TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Henryk BĄKOWSKI
THE INFLUENCE OF SOLID LUBRICANTS USED FOR THE LUBRICATION OF WHEEL FLANGES ON RAILWAYS TO REDUCE THE CORROSION OF RAILS (WPŁYW WYBRANYCH SMARÓW STAŁYCH STOSOWANYCH DO SMAROWANIE OBRZEŻY KÓŁ KOLEJOWYCH NA POWSTAWANIE ZJAWISKA KOROZJI.....)

The paper presents the influence of selected solid lubricants used for the lubrication of wheel flanges of railways on the formation and development of corrosion. Tested solid lubricants consisted primarily of graphite, molybdenum disulphide, and soybean oil additives. Moreover, grease sticks were selected to make it possible to compare and evaluate their suitability in applying the lubrication of railway wheels. The study is based on the European standard that allows the determination of wear in the test samples to determine the advantages in relation to the processes of corrosion.

 

W pracy przedstawiono wpływ wybranych smarów stałych stosowanych do smarowania obrzeży kół kolejowych na powstawanie i rozwój zjawiska korozji. Badane smary stałe składały się z przeważającej części z grafitu, dwusiarczku molibdenu i soi. Dobór sztyftów smarów stałych podyktowany był względami ekonomicznymi i tribologicznymi, bowiem tylko takie są obecnie stosowane na smarowanie obrzeży kół kolejowych przez sekcje eksploatacji poszczególnych przewoźników na PKP. Sztyfty ponadto zostały tak dobrane, aby umożliwiły porównanie i ocenę ich przydatności w stosowaniu do smarowania kół kolejowych. Badania przeprowadzono w oparciu o normę europejską pozwalającą na określeniu zużycia badanych próbek w atmosferze sprzyjającej procesom korozji.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_021_028.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

021 - 028
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.