TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Katarzyna ZASIŃSKA, Tomasz SERAMAK, Jacek Igor ŁUBIŃSKI
PORÓWNANIE ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WYBRANYCH BIOMATERIAŁÓW METALICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA KOMPONENTY ENDOPROTEZ ORTOPEDYCZNYCH

Rosnące z każdym rokiem zapotrzebowanie na endoprotezy stawów ortopedycznych przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia ich trwałości i wyeliminowania negatywnych skutków ubocznych produktów zużycia, które mogą wywoływać proces zapalny w tkankach determinuje potrzebę poszukiwania nowych biomateriałów bądź metody modyfikacji ich powierzchni. Nadrzędnym celem prowadzonych przez nas badań było oszacowanie intensywności zużycia ściernego biomateriałów obecnie stosowanych na pary trące w endoprotezach ortopedycznych oraz nowego stopu tytanu Ti13Nb13Zr w aspekcie zastosowania go na elementy trące endoprotez. Do badań użyto czterech biomateriałów metalicznych: stopu Ti13Nb13Zr, stali nierdzewnej 316 LVM, stopu CoCrMo oraz stopu Ti6Al4V. Materiałem przeciwpróbki był polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (PE-UHMW). Oceny odporności na zużycie ścierne badanych biomateriałów dokonano na podstawie wyznaczania wartości współczynnika tarcia dla konkretnej pary trącej, zmierzenia profili chropowatości powierzchni oraz obserwacji mikroskopowych (LM).

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_187_198.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

187 - 198
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.