TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jan WULCZYŃSKI, Jacek PRZEPIÓRKA, Maciej WLAZŁO
WPŁYW WODY NA WŁAŚCIWOŚCI TARCIOWE POWŁOK DO REGENERACJI PODESZEW

W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań tarciowych kompozytów przeznaczonych do regeneracji spodów obuwia, wykonanych z żywicy poliuretanowej napełnianej i sadzą, granulatem szklanym, miałem węglowym, garnetem  oraz elektrokorundem. Kompozyty podczas testów współpracowały z próbką wykonaną z Al2O3, która zastępowała materiał posadzkowy. Badania przeprowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego oraz w obecności wody. Analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że najodpowiedniejszym kompozytem do regeneracji warstw podeszew obuwia jest kompozyt z dodatkiem sadzy, który posiada najwyższy współczynnik tarcia zarówno w warunkach tarcia technicznie suchego, jak i obecności wody.

 

 

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_165_173.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

165 - 173
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.