TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jacek PRZEPIÓRKA, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK, Maciej WLAZŁO
WPŁYW WODY NA WŁAŚCIWOŚCI TARCIOWE PODESZEW OBUWIA

W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań tarciowych spodowych materiałów obuwniczych, wykonanych ze skóry naturalnej, kauczuku termoplastycznego oraz styrogumu, które współpracowały z próbkami wykonanymi z ceramiki (płytki podłogowe) oraz drewnem surowym. Badania przeprowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego oraz w obecności wody. Analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że najodpowiedniejszym materiałem na podeszwy obuwia jest skóra naturalna, która charakteryzuje się zbliżonymi wartościami współczynnika tarcia na sucho i w obecności wody. Pozostałe materiały spodowe wykazywały się znacząco większym współczynnikiem tarcia na sucho, lecz w obecności wody współczynnik ulegał gwałtownemu obniżeniu, co może przyczyniać się do występowania poślizgu. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obuwia wymaga stosowania na spody materiałów charakteryzujących się wysokimi i podobnymi współczynnikami tarcia na sucho i w obecności wody.

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_113_119.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

113 - 119
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.