TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK, Witold PIEKOSZEWSKI
ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W SKOJARZENIU PANEWKA–GŁÓWKA ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

W pracy przedstawiono staw biodrowy jako idealne biołożysko. Omówiono przyczyny uszkodzenia naturalnego stawu biodrowego człowieka oraz sposoby przywróceniautraconych funkcji, w tym alloplastykę stawów. W części badawczo-analitycznej pracy omówiono przyczyny obniżenia trwałości endoprotez stawu biodrowego w oparciu obadania własne in vitro. Przedmiotem badań było skojarzenie panewka–główka endoprotezy stawu biodrowego. Powierzchnie badanych elementów zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi norm. Badania tribologiczne przeprowadzono w otoczeniu płynu Ringera. Badania stanu powierzchni przed i po eksploatacji przeprowadzono na trzech urządzeniach: współrzędnościowej maszynie pomiarowej, mikroskopie interferometrycznym oraz skaningowym mikroskopie elektronowym. Wyniki przeanalizowano pod kątem procesów tribologicznych (mechanizmów zużycia) występujących w skojarzeniu polimerowa panewka–metalowa główka endoprotezy stawu biodrowego.

 

 

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_081_092.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

081 - 092
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.