TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Mirosław MROZEK
SPECJALIZOWANY STEROWNIK DO OBSŁUGI ZESTAWU SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO DC MASZYN TRIBOLOGICZNYCH

W artykule przedstawiono sterownik silnika prądu stałego DC do obsługi zestawu silników DC. Silniki elektryczne prądu stałego są elementami wykonawczymi bardzo często stosowanymi w układach regulacji. Podstawowymi zaletami tych silników są: duży moment obrotowy, dobra sprawność oraz małe wymiary [L. 1, 2]. Dzięki temu mogą być stosowane do regulacji siły, momentu, przemieszczenia w różnego typu testach tribologicznych [L. 3]. Opisywany sterownik charakteryzuje się pracą w podwójnej pętli sprzężenia zwrotnego. Umożliwia on stabilizację prędkości obrotowej silnika i/lub zachowanie stałej, zadanej odległości od obiektu badanego lub przeszkody. Pozwala on na współbieżną pracę wielu silników elektrycznych. Może sterować silnikiem ze zintegrowaną przekładnią mechaniczną, wbudowanym enkoderem, tachoprądnicą lub hamulcem. Posiada izolowane galwanicznie wejścia i wyjścia cyfrowe oraz wejścia analogowe do współpracy z optycznymi czujnikami odległości. Przedstawiono przykład zastosowania sterownika w repozytorium z regałami przesuwnymi o napędzie elektrycznym. Sterownik ten może być również wykorzystany do budowy aparatury do badań tribologicznych, która jest projektowana i produkowana w ITeE – PIB. W testerach T-17 i T20 stosowane są silniki DC, lecz zdecydowana większość wytwarzanych urządzeń tribologicznych (T-01, T-05, T-10, T-11, T-15, T-20) posiada asynchroniczne silniki prądu zmiennego.

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_071_080.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

071 - 080
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.