TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Michał MICHALAK, Witold PIEKOSZEWSKI, Marian SZCZEREK
METODA I URZĄDZENIE DO WYSOKOTEMPERATUROWYCH BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW SMAROWYCH

W opracowaniu przedstawiono urządzenie do badania tribologicznych właściwości smarów plastycznych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach przy niskich wartościach obciążenia. Jest to urządzenie opracowane w ramach zadania III.2.2 Programu Strategicznego finansowanego ze środków UE, którego charakterystyczną cechą jest testowy węzeł tarcia w postaci typowego łożyska kulkowego. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne zarówno zespołów mechanicznych, jak i systemów sterująco-pomiarowych. Przedstawiono wnioski z analizy przeprowadzonych badań weryfikacyjnych modelu urządzenia będących podstawą opracowania dokumentacji prototypu urządzenia. Omówiono procedurę prowadzenia badań.

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_057_070.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

057 - 070
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.