TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
MODELOWANIE ZJAWISK CIEPLNYCH W PROCESIE TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO

Badania termowizyjne umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie wadliwie funkcjonujących elementów maszyn i urządzeń. Szczególnie ma to znaczenie w elementach węzłów łożyskowych maszyn, w których względny ruch obrotowy powoduje wydzielanie znacznej ilości ciepła. W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania termowizji do monitorowania zjawisk zachodzących podczas procesu tarcia. Dla realizacji założonych celów pracy zaprezentowano zbudowane, oryginalne stanowisko diagnostyczne, umożliwiające przeprowadzenie badań oraz rejestracji i zapisu rozkładu temperatury w łożyskach ślizgowych. W pracy zamieszczono wyniki badań w postaci termogramów dla łożyska pracującego pod obciążeniem i nieobciążonego. Zestawiono wyniki testów porównawczych dla łożyska badanego w obecności oleju jako środka smarnego o klasyfikacji lepkości VG46 oraz tarcia technicznie suchego. Do analizy rozkładu temperatur wykorzystano program komputerowy FLIR Quick Report oraz sformułowano wnioski z pracy.

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_041_048.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

041 - 048
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.