TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Paweł GUTOWSKI, Mariusz LEUS
SIŁA TARCIA I JEJ SKŁADOWE W RUCHU ŚLIZGOWYM PRZY DRGANIACH POPRZECZNYCH

W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji opracowanego przez autorów modelu dynamicznego do analizy wpływu drgań poprzecznych na siłę tarcia w ruchu ślizgowym. Weryfikacja została dokonana poprzez porównanie wyznaczonych doświadczalnie przebiegów czasowych siły tarcia i jej składowych z analogicznymi przebiegami wyznaczonymi na drodze obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu opracowanego modelu. Uzyskano dobrą zgodność tych przebiegów. Zweryfikowany model wykorzystano do analiz symulacyjnych wpływu prędkości napędu i amplitudy prędkości drgań na czasowe przebiegi siły tarcia i jej składowych. 

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_033_040.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

033 - 040
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.