TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Oday I. ABDULLAH, Josef SCHLATTMANN
WPŁYW WARUNKÓW UTWIERDZENIA NA ROZKŁAD NACISKÓW STYKOWYCH W WIELOTARCZOWYCH SPRZĘGŁACH CIERNYCH

Wysokie naprężenia cieplne generowane na powierzchniach styku w systemach sprzęgających, np. dla wielotarczowego sprzęgła ciernego (płyta dociskowa, tarcze sprzęgłowe, separatory, tłok), spowodowane generowaniem ciepła tarcia w wyniku poślizgu, zostało uznane za podstawową przyczynę uszkodzeń sprzęgieł ciernych. Do zbadania rozkładu nacisków w sprzęgle wielotarczowym pracującym w warunkach tarcia suchego – podczas gdy jego elementy zbliżają się do siebie i następuje włączenie systemu sprzęgłowego – zastosowano metodę elementu skończonego. Rozszerzony algorytm Lagrange'a został użyty w celu wyznaczenia rozkładu nacisków kontaktowych na powierzchniach tarcia dla różnych warunków utwierdzenia. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem opracowanego modelu osiowosymetrycznego dla symulacji wielotarczowego systemu sprzęgłowego.

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_009_018.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

009 - 018
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.