TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Łukasz WOJCIECHOWSKI
PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA TECHNOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE. CZĘŚĆ 1 – PROGNOZOWANIE ZACIERANIA

Artykuł przedstawia przegląd współczesnej wiedzy dotyczącej mechanizmów inicjujących zacieranie i ocenę stopnia jej wykorzystania w prognozowaniu tego procesu. Wyróżniono pięć podstawowych parametrów/właściwości, które mogą determinować odporność warstwy wierzchniej na ten typ katastroficznego zużywania. Analiza zebranych informacji pozwoliła na stwierdzenie, że w zależności od indywidualnych cech tribosystemu (materiały pary trącej, rodzaj środka smarowego i reżim w jakim pracuje, środowisko) modele przewidujące początek zacierania mogą bazować na innych przesłankach. Opierając się na takim podejściu do zagadnienia zaproponowano topologiczną koncepcję kształtowania warstwy wierzchniej o podwyższonej odporności na zacieranie.      

Plik artykułu:

2015-11-04-Tribo_15v46n5_133_145.pdf

Publikacja:

5/2015

Strony:

133 - 145
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.