TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Magdalena TRZOS, Ryszard RUTA, Marian SZCZEREK
ANALIZA ZMIAN TRIBOLOGICZNYCH ODDZIAŁYWAŃ ŚRODKA SMAROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROPORCJI ZAWARTOŚCI DODATKÓW AW ORAZ EP

W artykule przedstawiono wpływ dodatków przeciwzużyciowych (AW) i przeciwzatarciowych (EP) na zmiany odporności na zużywanie testowego węzła tarcia zmodyfikowanego aparatu czterokulowego. Badane były kompozycje smarowe na bazie oleju mineralnego. Analizowano wpływ różnej zawartości jednego w tej grupie dodatków, jak również ich sumaryczne oddziaływanie na znormalizowany wskaźnik tzw. granicznego obciążenia zużycia. Przeprowadzone badania i analizy ich wyników potwierdziły to, że dodatek przeciwzatarciowy EP pogarszał pozytywne działanie przeciwzużyciowego dodatku AW na zwiększenie odporności testowych elementów na zużycie. Autorzy artykułu przedstawili zależność stopnia pogorszenia dodatkiem EP właściwości przeciwzużyciowych kompozycji smarowej, poprawianych dodatkiem AW.

 

 

Plik artykułu:

2015-11-04-Tribo_15v46n5_121_131.pdf

Publikacja:

5/2015

Strony:

121 - 131
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.