TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Marta PACZKOWSKA, Łukasz WOJCIECHOWSKI
ANALIZA ZUŻYCIA STALOWYCH PIERŚCIENI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ŻELIWEM SFEROIDALNYM PODDANYM LASEROWEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

Celem prezentowanych badań była ocena zużywania przez tarcie się stalowych pierścieni współpracujących z żeliwem sferoidalnym poddanym laserowej obróbce cieplnej (LOC). Badania zużycia przez tarcie wykonane zostały na zmodernizowanej maszynie tarciowej Amsler A 135. Próbkę w zestawie pary ciernej stanowił pierścień z zahartowanej objętościowo średniowęglowej stali C45. Przeciwpróbkę stanowił prostopadłościan z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 w stanie wyjściowym, zahartowanym objętościowo i obrobionym laserowo w celu umocnienia jego warstwy wierzchniej na trzy różne sposoby: hartowanie ze stanu stałego, przetapianie oraz borowanie.Na podstawie wykonanych badań można stwierdzono, że LOC mikrostruktury warstwy wierzchniej polegająca na przetopieniu i przynajmniej 4-krotnym zwiększeniu mikrotwardości warstwy wierzchniej (w porównaniu do materiału rodzimego) przeciwpróbek z żeliwa sferoidalnego spowodowała nawet 3 krotne zmniejszenie ubytku masy współpracujących z nimi pierścieni (w porównaniu do pierścieni współpracujących z żeliwem nieobrobionym). W przypadku zastosowania żeliwnych przeciwpróbek po laserowej obróbce polegającej na zahartowaniu warstwy wierzchniej jedynie ze stanu stałego i uzyskaniu mikrotwardości ok. 3-krotnie większej w porównaniu do materiału rodzimego ubytek masy pierścieni okazał się podobny lub większy od ubytku tych pierścieni które współpracowały z żeliwem nieobrobionym.

 

Plik artykułu:

2015-11-04-Tribo_15v46n5_099_107.pdf

Publikacja:

5/2015

Strony:

099 - 107
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.