TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław LABER, Alicja LABER
MODYFIKOWANIE WŁASNOŚCI SMARNYCH OLEJÓW STOSOWANYCH W SILNIKU ODRZUTOWYM ORAZ W UKŁADACH STEROWANIA LOTEM

W  artykule przedstawiono problemy smarowania silników oraz rodzaje środków smarowych stosowanych w silnikach odrzutowych. Przedstawiono wyniki badań własności smarnych:  obciążenie zespawania Pz, wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih, obciążenie niezacierające Pn, obciążenie zacierające Pt, oraz graniczne obciążenie zużycia Goz badanych  środków smarowych handlowych oraz modyfikowanych preparatem eksploatacyjny  (PE) o działaniu chemicznym Motor Life Professional. Badania wykazały, że dodanie preparatu eksploatacyjnego w ilości 5% w stosunku objętościowym wpłynęło na poprawę własności przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych badanych środków smarowych.

Plik artykułu:

2015-11-04-Tribo_15v46n5_079_088.pdf

Publikacja:

5/2015

Strony:

079 - 088
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.